Tym razem coś z zupełnie innej beczki, czyli ceny dostępu do sieci Internet. Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej stały dostęp do Internetu ma ok 9 % Polaków („Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego za rok 2007”), co sprawia, że na tle innych krajów UE jesteśmy na szarym końcu. Pozostaje mieć nadzieję, że to się zmieni, zwłaszcza, że ceny dostawców spadają, choć nadal stanowią główna barierę dla głębszej penetracji rynku. UKE opublikował niedawno analizę cen usług dostępu szerokopasmowego („Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów sieci stacjonarnych we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA, a także operatorów sieci ruchomych”). Warto przyjrzeć się danym z tego raportu, chociażby po to, by wybrać najlepszą, „promocyjną” ofertę. W związku ze spadającymi z roku na rok cenami nie opłaca się zawierać umów na okres dłuższy niż 12 miesięcy, bowiem dostawcy nie obniżają cen dla korzystających z ich usług a wypowiedzenie umowy oznacza konieczność zwrotu wszystkiego, co dostało się w tak zwanej „promocji”, czyli zapłaty standardowej opłaty według cennika za wszystkie miesiące korzystania z usługi. Oznacza to wydatek co najmniej kilkuset złotych. Przy zawarciu 12-miesięcznej umowy w TP S.A. zapłacimy w sumie 744 zł za rok (opłata aktywacyjna 12,20 zł), w Netii – 828 zł (opłata aktywacyjna – 10 zł), w Tele 2 – 849 zł (opłata aktywacyjna 1,22 zł), w GTS Energis – 822 zł (bez opłaty aktywacyjnej), w Dialog Telecom – 744 zł (płata aktywacyjna 1,22 zł), w Vectra 706,80 zł (19 zł opłata instalacyjna). Z powyższego wynika że roczna opłata za korzystanie z łącza o przepustowości 1 Mb/s to nie mniej niż 725,80 zł uwzględniając koszty dodatkowe. Tak więc jest to wydatek spory, biorąc pod uwagę możliwości polskich gospodarstw domowych.