Niedawno pisałem o kontroli w sklepach internetowych, jaką przeprowadziła w I kwartale 2008 r. Inspekcja Handlowa.

Tymczasem w dniach 2-6 czerwca 2008 r. Państwa Członkowskie Unii Europejskiej przeprowadziły kontrolę stron internetowych oferujących dzwonki telefoniczne i tapety. Skontrolowano ponad 500 witryn w Państwach Członkowskich oraz w Norwegii i Islandii. W wyniku kontroli stwierdzono, że 80% stron wymaga dalszej kontroli w związku z podejrzeniem naruszenia praw konsumentów. Wśród najczęstszych naruszeń wymieniono: niejasne informacje dotyczące cen za usługi, brak informacji o doliczaniu do cen podatków, brak informacji kontaktowych z podmiotami prowadzącymi witryny, podawanie wymaganych informacji zbyt drobną czcionką.

Z informacji poświęconej przedmiotowej kontroli wynika, że tego typu działania, prowadzone równolegle we wszystkich Państwach Członkowskich będą coraz częstsze. Jednocześnie wskazano, że właściwe organy państwowe będą kontaktowały się z przedsiębiorcami w celu dopełnienia przez tych ostatnich wymogów wynikających z obowiązującego prawa pod rygorem podjęcia kroków prawnych.

W Polsce kontroli poddano 11 witryn, z czego 8 z nich będzie poddanych dalszej kontroli. Akurat w odniesieniu do Polski nie podano, o jakie strony internetowe chodzi. Takie informacje podano w stosunku do: Norwegii, Finlandii, Szwecji, Litwy, Islandii, Rumunii i Grecji.

Źródło: http://europa.eu/rapid/