Osoby zainteresowane tematyką domen internetowych, a zwłaszcza sporów o domeny internetowe, informuję, że na stronie internetowej Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji jest dostępna treść nowego Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT.

Jednolity tekst Regulaminu został uchwalony w dniu 28 maja 2008 r. i wszedł w życie z dniem 1 czerwca. Jednocześnie, zgodnie z art. 2 ust. 2 Regulaminu:

Spory o naruszenie praw, powstałe pomiędzy Powodem a Pozwanym w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazw domen internetowych, zostaną rozstrzygnięte zgodnie z Regulaminem obowiązującym w dniu złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji lub wniosku przedprocesowego w Sądzie‚.

Zainteresowanych odsyłam do uważnej lektury nowej treści Regulaminu. Ze swej strony zwracam uwagę na zmiany w art. 9 regulującym procedurę składania wniosku przedprocesowego, podpisywania Klauzuli Arbitrażowej oraz złożenia pozwu.