Dziś na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej pojawiła się informacja zawierająca wyniki kontroli legalności działania sklepów internetowych.
Inspekcja Handlowa przeprowadziła tę kontrolę w I kwartale 2008 roku na zlecenie UOKiK.
Kontrolą zostało objętych 126 podmiotów prowadzących działalność w sieci, przy czym nieprawidłowości stwierdzono u 89 z nich.

Jak wynika z dokumentu sporządzonego przez Inspekcję Handlową, będzie ona z uwagi na rosnącą popularność e-zakupów oraz ochronę interesów konsumentów, coraz częściej kontrolować ten obszar rynku. ?Pod lupą” inspektorów znajdą się w szczególności regulaminy sklepów internetowych.
Inspekcja Handlowa stwierdza na podstawie wyników kontroli, że mniejsze sklepy internetowe tworzą swoje regulaminy bazując na regulaminach największych e-sklepów w Polsce, przez co niektóre postanowienia, w świetle prawa niedopuszczalne, powtarzają się w większości regulaminów.

Z informacji wynika, że spora część kontrolowanych sklepów internetowych wbrew obowiązkom ustawowym nie informowała swoich klientów, np. o prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, czy o miejscu i sposobie składania reklamacji.
Wiele e-sklepów zastrzegało na swych stronach internetowych, że dopuszcza wyłącznie jedną formę płatności – przelew przed wysyłką towaru, co jest niezgodne z regulacją ustawową. Ponadto część sklepów internetowych bezprawnie skracało termin do składania reklamacji.

Kary, jakie nałożono na nieprzestrzegających prawa przedsiębiorców to m.in. 40 mandatów karnych (na łączną kwotę 5,8 tys. PLN), a także żądania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.