W ubiegłą sobotę, w ramach Spotkania Grupy Allegro, miał miejsce panel dyskusyjny z udziałem m.in. Rafała Agnieszczaka (Fotka.pl) i Macieja Popowicza (Nasza-klasa.pl), po którym padały pytania w szczególności o źródło powodzenia ich projektów internetowych. Recepty były różne, ale to co zwróciło moją uwagę, było wynikiem rozmowy z jednym ze słuchaczy panelu, który notabene rozważa aktualnie koncepcję modelu biznesowego dla swojego przedsięwzięcia programistycznego i był bardzo ciekawy, jak kształtowały i kształtują się obecnie relacje właścicielskie (korporacyjne) w przypadku takich serwisów, jak Nasza-klasa.pl, czy Fotka.pl. W trakcie rozmowy okazało się, że moja wiedza, gdzie szukać pewnych informacji w tym zakresie, wydawałoby się oczywista, była wielkim odkryciem dla mojego rozmówcy. Po powrocie do domu postanowiłem to sprawdzić i rzeczywiście, w tym zakresie w Internecie, który jest dla wielu osób źródeł wszelakiej informacji, przeważają informację o wymowie zdecydowanie sensacyjnej, z których nie wynika, gdzie pewnych informacji szukać, lecz straszących, że oto za naszymi plecami dokonało się tajemnicze przejęcie…

 

A zatem po kolei… na przykładzie Naszej-klasy.pl.

 

W odniesieniu do tego serwisu w zdecydowanie najlepszej sytuacji są osoby z Wrocławia i okolic, ponieważ im najłatwiej udać się do sali przeglądowej sądu rejestrowego, który prowadzi akta rejestrowe spółki – ?Nasza Klasa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, właściciela popularnego portalu. Akta rejestrowe to zbiór dokumentów, które stanowią podstawę kolejnych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego (ściślej: rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego). A zatem akta rejestrowe ?Naszej Klasy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” powinny zawierać m.in. umowę spółki z o.o., umowy zbycia udziałów, protokoły zgromadzeń wspólników, w przyszłości także sprawozdania finansowe spółki.

Wspomniałem o sali przeglądowej sądu rejestrowego. Otóż jest tak, że w Polsce kilkanaście sądów ma w swej strukturze wydziały rejestrowe, które prowadzą akra rejestrowe podmiotów zobowiązanych do rejestracji w KRS. Akta rejestrowe, zgodnie z Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym są dostępne dla każdego (wyjątki od tej zasady są w interesującym nas zakresie nieistotne). Nie wiem, jak to wygląda we Wrocławiu, ale z doświadczenia mogę powiedzieć, że w sali przeglądowej w Poznaniu można rejestrować treść przeglądanych dokumentów nie tylko w postaci notatek, ale np. aparatem cyfrowym.

Szczegóły wizyty w sali przeglądowej możecie ustalać dzwoniąc do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

A co wspólników byłych i obecnych ?Naszej Klasy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”: w chwili rejestracji tej spółki (wpis do KRS nastąpił 2.10.2007 r.), wspólnikami byli: Maciej Popowicz 450 udziałów o wartości (łącznie) 22.500 PLN, Paweł Olchawa 250 udziałów o wartości (łącznie) 12.500 PLN, Michał Bartoszkiewicz 200 udziałów o wartości (łącznie) 10.000 PLN, Łukasz Adziński 100 udziałów o wartości (łącznie) 5.000 PLN.

Drugi wpis do KRS nastąpił w dniu 8.11.2007 r.: zostaje ujawniony w rejestrze piąty wspólnik – European Founders Fund GmbH & Co.Beteiligungs KG nr. 1 z 250 udziałami o wartości (łącznie) 12.500 PLN.

Trzeci wpis do KRS nastąpił w dniu nastąpił w dniu 14.03.2008 r. Maciej Popowicz zmniejsza liczbę udziałów do 412 o wartości (łącznie) 20.600 PLN; Paweł Olchawa zmniejsza liczbę udziałów z 250 do 239 o wartości (łącznie) 12.500 PLN; Michał Bartoszkiewicz zmniejsza liczbę udziałów z 200 do 188 o wartości (łącznie) 9.400 PLN; European Founders Fund GmbH & Co.Beteiligungs KG nr. 1 zwiększa liczbę udziałów z 250 do 364 o wartości (łącznie) 18.200 PLN.

Czwarty wpis do KRS nastąpił w dniu 7.05.2008). M. Popowicz zmniejsza liczbę udziałów do 184 o wartości (łącznie) 9.200 PLN; Paweł Olchawa zostaje wykreślony jako wspólnik; Michał Bartoszkiewicz zostaje wykreślony; podobnie Łukasz Adziński; (aczkolwiek pamiętajcie, że zgodnie z art. 38 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w odniesieniu do spółek z. o.o. ujawnieniu podlegają jedynie wspólnicy posiadający samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10 % kapitału zakładowego), European Founders Fund GmbH & Co.Beteiligungs KG nr.1 zmniejsza liczbę udziałów do 136 o wartości (łącznie) 6.800 PLN; As Forticom 838 udziałów o wartości (łącznie) 41.900 PLN;

Obecnie w KRS ujawnionych jest zatem trzech wspólników:

– M. Popowicz,

– European Founders Fund GmbH & Co.Beteiligungs KG nr. 1,

– As Forticom;

Bardziej szczegółowych ustaleń możecie dokonywać w Sali przeglądowej wrocławskiego sądu. Życzę powodzenia ciekawskim (nr KRS interesującej Was spółki to: 0000289629).