Dziś wzięliśmy z Marcinem udział, jako prelegenci, w 5. edycji Poznańskiej Imprezy Wolnego Oprogramowania (znanej też jako P.I.W.O.). P.I.W.O. organizują studenci i absolwenci kierunku informatyka na Politechnice Poznańskiej, w tym osoby związane z Kołem Naukowym Informatyków – ‚Booboo’.

Nasza prezentacja została wysłuchana z zainteresowaniem, ale myślę, że najciekawsza była półgodzinna dyskusja, jaka wywiązała się po prelekcji, po pytaniach z sali. Rozmawialiśmy o umowach licencyjnych, tych open source’owych, ale i tych komercyjnych, w szczególności o tym, jakie zapisy są korzystne dla producentów oprogramowania, a jakie dla ich nabywców i w jakim zakresie można postanowienia tych umów kształtować z korzyścią dla swojej firmy. Wyjaśniliśmy nadto, jakie są uprawnienia licencjobiorcy, który korzysta z komercyjnego oprogramowania, w tym pod jakimi warunkami dopuszczalna jest dekompilacja programu (tzw. ‚reverse engineering‚) oraz analizowanie programu celem poznania jego idei i zasad (tzw. ‚black box analysis‚). Zastanawialiśmy się też wspólnie, jaka jest skuteczność niektórych postanowień GNU GPL v3 wobec bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. No i jak zawsze pojawił się temat patentowania programów komputerowych.

Naszą prezentację znajdziecie na stronie ‚Nasze publikacje i prezentacje’.