Archiwum: kwiecień 2008

Spory o domeny internetowe, część III – mediacje

2008-04-11 Komentarzy: 1

Odrębnym trybem postępowania przed sądem polubownym są mediacje. Każda osoba dochodząca od abonenta nazwy domeny zaniechania naruszeń swoich praw może złożyć w PIIT wniosek o wszczęcie mediacji. Przy czym mediacje mogą poprzedzać postępowanie arbitrażowe. Aby mediacja mogła zostać przeprowadzona konieczna jest zgoda posiadacza domeny.

Czytaj dalej »

Spory o domeny internetowe, część II – arbitraż

2008-04-09 Komentarzy: 1

Regulamin NASK, który musi zostać zaakceptowany przez osobę rejestrującą domenę przewiduje, iż każda osoba, której prawa zostały naruszone w wyniku rejestracji domeny może ich dochodzić przed sądem polubownym. Ten zapis regulaminu nie wyłącza oczywiście drogi postępowania przed sądem powszechnym, jednak wybór sądu polubownego jest moim zdaniem właściwszy, a to chociażby ze względu na szybkość postępowania […]

Czytaj dalej »

Spory o domeny internetowe ? część I

2008-04-08 Komentarzy: 3

Zamiast wstępu Niejednokrotnie zdarza się, że wpisując w przeglądarce internetowej nazwę własnej firmy, czy też innego charakterystycznego dla waszej działalności oznaczenia, odkrywacie ze zdumieniem, że funkcjonuje w sieci domena wykorzystująca nazwę waszej firmy, topowego produktu, czy też zawierająca inne oznaczenie, z jakim jesteście utożsamiani. Niby wszystko jasne, wiecie, co powinniście uczynić, ale gdy przychodzi podjąć […]

Czytaj dalej »

Udostępnianie danych osobowych

2008-04-07 Skomentuj

Chciałbym odnieść się tutaj do postów moich kolegów, patrząc na to ze strony ochrony danych osobowych. Niewątpliwie mamy tutaj pewien problem. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych udostępnia dane osobowe podmiotom, które nie posiadają wyraźnego uprawnienia do ich otrzymania na mocy konkretnie wskazanych przepisów prawa, jeżeli w sposób […]

Czytaj dalej »

Udostępnianie plików w sieci P2P tak gwoli wyjaśnienia…

2008-04-04 Skomentuj

Moją intencją było stwierdzenie, że niedobrze byłoby, gdyby poszkodowani twórcy bądź inne podmioty uprawnione każdorazowo musiały wszczynać najpierw postępowania karne, tylko w tym celu, aby pozyskać dane naruszycieli, a dopiero później wszczynać postępowania cywilne. Jeśli np. twórca dysponuje danymi, które pozwalają ustalić z pomocą providera tożsamość naruszyciela (osobę, która dokonała ściągnięcia utworu chronionego prawem autorskim), […]

Czytaj dalej »

Udostępnianie plików w sieci P2P c.d. – krótka polemika

Skomentuj

Co do zasady przyznaję rację Krzysztofowi. Jednak nie wyobrażam sobie takiego stanu prawnego, w którym uprawniony z tytułu praw autorskich wytacza powództwo przeciwko nieoznaczonym osobom i występuje do sądu, by ten nakazał providerowi wydanie listy abonentów, którzy udostępniali lub ściągali określone pliki. Chodzi o zdanie Krzysztofa: “Moim zdaniem znacznie lepiej byłoby, gdyby jasne przepisy dawały […]

Czytaj dalej »

Udostępnianie plików w sieci P2P c.d.

Skomentuj

Ściąganie plików w sieciach P2P?, skoro Marcin wywołał takie hasło, dorzucę coś od siebie. Zarówno dla osób korzystających z sieci P2P, jak i dla osób, które twierdzą, że sieci P2P są wykorzystywane przede wszystkim do udostępniania i ściągania utworów bez zgody uprawnionych z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, istotny jest również wyrok ETS w […]

Czytaj dalej »

Udostępnianie plików w sieci P2P – orzeczenie w sprawie Denise Barker

2008-04-03 Skomentuj

Amerykański sąd uznał, że samo udostępnianie plików muzycznych objętych ochroną prawem autorskim nie stanowi naruszenia prawa. Tak wynika z treści uzasadnienia do orzeczenia wydanego przez sędziego stanu Nowy Jork Kennetha M. Karas w sprawie z powództwa firm fonograficznych przeciwko Denise Barker. Sąd stwierdził, że powód musi udowodnić, iż udostępnione pliki były kopiowane. Ten precedens może […]

Czytaj dalej »