Amerykański sąd uznał, że samo udostępnianie plików muzycznych objętych ochroną prawem autorskim nie stanowi naruszenia prawa. Tak wynika z treści uzasadnienia do orzeczenia wydanego przez sędziego stanu Nowy Jork Kennetha M. Karas w sprawie z powództwa firm fonograficznych przeciwko Denise Barker. Sąd stwierdził, że powód musi udowodnić, iż udostępnione pliki były kopiowane. Ten precedens może mieć poważny wpływ na orzecznictwo sadów amerykańskich. Czy wpłynie na europejskie systemy prawne? Amerykański system jest w dużej mierze rozbieżny z europejskim, jednak amerykańskie orzecznictwo w zakresie praw autorskich i nowych technologii silnie oddziałuje na stosowanie prawa w innych krajach. Orzeczenie można przeczytać tutaj.