blaszyk-jarosinski.pl

Od 2008 r. dzielimy się wiedzą o prawie nowych technologii i własności intelektualnej.

Miesiąc

Kwiecień 2008

Podpis elektroniczny w administracji oraz relacjach B2B i B2C

W serwisie Webhosting.pl został zamieszczony nasz artykuł na temat podpisu elektronicznego. Przedsiębiorcy, jak również te wszystkie osoby, które są otwarte na elektroniczne formy komunikacji, znajdą w nim informacje, podane w przystępny sposób, dotyczące regulacji prawnych związanych z podpisem elektronicznym. Zatem… Więcej →

Barcamp #8

W ostatnią sobotę odbył sie kolejny już Barcamp i tym razem to ja miałem przyjemność zaprezentować barcampowiczom materiał związany z prywatnością w sieci. Tematem prelekcji była polityka prywatności, kiedy należy ją stosować oraz z jakich elementów powinna się składać. Poza… Więcej →

Tłumaczenie licencji GNU Affero GPL v. 3

Jakiś czas temu podjęliśmy się zadania przetłumaczenia na język polski treści licencji GNU AGPL w wersji 3. Poniżej przedstawiam efekty. Chciałbym jednak stanowczo zaznaczyć, że jest to tekst nieoficjalny. Nie ma on żadnej mocy prawnej . Nie został zaakceptowany przez… Więcej →

Polityka prywatności w serwisach internetowych

W przypadku gdy w związku z korzystaniem z danej strony WWW następuje jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych, strona taka winna być tak zaprojektowana, aby w sposób wyraźny zawarte w niej było, łatwo dostępne, odesłanie do przyjętych zasad co do przetwarzania takich… Więcej →

Spory o domeny internetowe, część V ? dyskusja

Na naszym blogu znajdziecie składający się z czterech części poradnik, jak radzić sobie w sytuacji, gdy chcecie odzyskać nazwę domeny internetowej.

Prywatność w serwisach Web 2.0

Postęp techniczny stwarzał i nadal stwarza prawnikom nowe wyzwania dla skutecznej ochrony prywatności i danych osobowych. Przypadki naruszania dóbr osobistych, w tym prywatności człowieka, nasilają się wraz z gwałtownym rozwojem środków masowego komunikowania. Nowe formy publicznego udostępniania wypowiedzi oraz rozmaitych… Więcej →

Czy prawo chroni autorów algorytmów?

Mówiąc o ochronie prawnej wytworów ludzkiego umysłu możemy w polskim systemie prawnym odwołać się bądź do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bądź do Prawa własności przemysłowej. Prawo własności przemysłowej przyznaje ochronę między innymi wynalazkom, wzorom przemysłowym i wzorom… Więcej →

Spory o domeny internetowe, część IV ? jak można zwiększyć swoje szanse na odzyskanie nazwy domeny w ewentualnym sporze?

Ponieważ nie możemy z góry wykluczyć, że osoba nie mająca podstaw do używania naszego oznaczenia odróżniającego zarejestruje na swoją rzecz nazwę domeny, zawierającą to oznaczenie, powinniśmy zawczasu podejmować działania, które mogą znacznie zwiększyć nasze szanse na uzyskanie korzystnego wyroku sądu… Więcej →

Spory o domeny internetowe, część III – mediacje

Odrębnym trybem postępowania przed sądem polubownym są mediacje. Każda osoba dochodząca od abonenta nazwy domeny zaniechania naruszeń swoich praw może złożyć w PIIT wniosek o wszczęcie mediacji. Przy czym mediacje mogą poprzedzać postępowanie arbitrażowe. Aby mediacja mogła zostać przeprowadzona konieczna… Więcej →

Spory o domeny internetowe, część II – arbitraż

Regulamin NASK, który musi zostać zaakceptowany przez osobę rejestrującą domenę przewiduje, iż każda osoba, której prawa zostały naruszone w wyniku rejestracji domeny może ich dochodzić przed sądem polubownym. Ten zapis regulaminu nie wyłącza oczywiście drogi postępowania przed sądem powszechnym, jednak… Więcej →

© 2019 blaszyk-jarosinski.pl

W górę ↑